Actualiteiten

Update coronavirus: NVCG-richtlijn planbare niet-urgente zorg

Op maandag 16 maart jl. heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus. Er is gecommuniceerd dat we allemaal de RIVM-richtlijnen nauwlettend moeten opvolgen. Het zal nog maanden duren totdat we het coronavirus meester zijn en...

Cosmetisch arts KNMG vanaf 1 juli 2019 beschermde titel NVCG

Bussum, 1 juli 2019 - Vanaf vandaag is ‘cosmetische geneeskunde’ erkend als geneeskundig profiel en is de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ beschermd. Hierdoor kunnen cliënten en patiënten nagaan of een cosmetisch arts daadwerkelijk daarvoor opgeleid is. Dit is een...

Titel cosmetisch arts per 1 juli 2019

BUSSUM - 5 juni. Statement NVCG: titel cosmetisch arts per 1 juli 2019 Met ingang van 1 juli 2019 kunnen cosmetisch artsen die voldoen aan de eisen van het profielspecialisme cosmetische geneeskunde zich inschrijven in het profielregister cosmetische geneeskunde....

PlexR en hyaluronpen zijn medisch voorbehouden handelingen

BUSSUM - 5 juni 2019. Statement NVCG: PlexR en hyaluronpen zijn medisch voorbehouden handelingen De NVCG wordt wekelijks benaderd met vragen over richtlijnen t.a.v. het gebruik van medische hulpmiddelen door niet-artsen. Het betreft onder andere: - PlexR en andere...