Persbericht naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending op 12 mei 2024 over cosmetische chirurgie

Persbericht naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending op 12 mei 2024 over cosmetische chirurgie

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) betreurt de politieke (domein)strijd die gevoerd wordt door plastisch chirurgen tegen cosmetisch artsen. “In plaats van een politiek standpunt verdedigen zou de discussie over kwaliteit moeten gaan. De patiënt moet kunnen rekenen op kwaliteit en goede zorg, ongeacht welke medisch specialist het uitvoert “, aldus Catharina Meijer, cosmetisch arts KNMG en voorzitter van de NVCG.  

Al in 2019 heeft de NVCG aan het zorginstituut doorgegeven dat cosmetisch artsen meer dan 30.000 chirurgische ingrepen op jaarbasis uitvoeren. Dat aantal, waaronder met name ooglidcorrecties, liposucties en schaamlipcorrecties, is sindsdien alleen maar gestegen. Deze cosmetisch artsen KNMG zijn daartoe bevoegd en bekwaam op basis van opleiding en ervaring. Dit wordt getoetst middels kwaliteitsvisitaties. 

Er zijn gelukkig zelden ernstige complicaties van cosmetische chirurgie. Helaas kunnen complicaties bij uitzondering voorkomen en ook dan moet de cliënt kunnen rekenen op de allerbeste zorg. Artsen behandelen in eerste instantie hun eigen complicaties. Indien noodzakelijk worden collega artsen of medisch specialisten ingeschakeld. Zo hebben cosmetisch artsen in 2023 ook diverse hersteloperaties uitgevoerd van operaties door plastisch chirurgen en andere medisch specialisten. 

De domeinstrijd die door plastisch chirurgen tegen cosmetisch artsen gevoerd wordt, heeft geen redelijke basis en mist tevens een juridische grondslag. Bovendien is er grote druk op goede cosmetische zorg en is de patiënt vooral gebaat bij korte wachtlijsten en voldoende (huis)artsen en medisch specialisten die bevoegd en bekwaam zijn.  

De NVCG werkt aan eigen opleidingsmodules voor chirurgische verrichtingen die facultatief gevolgd kunnen worden door cosmetisch artsen KNMG. Deze opleidingsmodules  zullen ook toegankelijk zijn voor huisartsen en medisch specialisten die zich hierin willen bekwamen.  

De NVCG benadrukt dat het delen van kennis en kunde een kritieke rol speelt in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bijdraagt aan een meer inclusieve en effectieve gezondheidszorgsector. Daarom pleit de NVCG voor samenwerking tussen verschillende medische disciplines en nodigt de NVCG de plastisch chirurgen uit om de strijdbijl te begraven ten gunste van de cosmetische zorg en haar patiënten.  

De NVCG is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen KNMG en zet zich in voor kwaliteitsverbetering en -borging in de cosmetische sector. Sinds 2019 biedt het opleidingsinstituut van de NVCG de van overheidswege erkende opleiding voor cosmetisch artsen KNMG. In de visie van de NVCG zal samenwerking tussen medisch specialismen en andere cosmetische professionals de cliënt helpen om te allen tijde te kunnen rekenen op uitstekende cosmetische zorg. 

Voor meer informatie: verenigingsmanager@nvcg.nl / 085-0606619.