CGS ontwerpbesluit profiel cosmetische geneeskunde adviesronde in

BUSSUM – 28 december 2018.

De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) verzocht in 2016 om erkenning van de cosmetische geneeskunde als profiel. De toen door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) ingestelde adviescommissie kwam recent tot een eindconclusie en adviseerde het CGS positief. De commissie meende dat de cosmetische geneeskunde erkend kon worden als profiel. Mede op basis van het advies kwam het CGS tot de conclusie dat het vakgebied voldeed aan de criteria voor erkenning als profiel. Het belangrijkste argument is het maatschappelijke belang. De erkenning draagt er aan bij dat een patiënt die te maken heeft met een arts met de titel cosmetisch arts KNMG, er straks op kan vertrouwen dat die arts bevoegd en bekwaam is om cosmetisch geneeskundige handelingen kwalitatief adequaat uit te voeren.

Het CGS heeft op 21 november 2018 het besluit tot erkenning en de bijbehorende opleidingseisen als ontwerp vastgesteld. Dat besluit ligt nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. Deze partijen hebben daar tot 25 februari 2019 de tijd voor.

Het ontwerpbesluit profiel cosmetische geneeskunde bestaat uit.