Code medische Cosmetische Behandelingen door Artsen (CCBA) per 15 oktober 2018 van kracht

BUSSUM – 15 oktober 2018. RECLAME CODE COSMETISCHE BEHANDELINGEN UITGEVOERD DOOR ARTSEN (CCBA) EEN FEIT EN VANAF 15 OKTOBER 2018 OPGENOMEN IN DE NEDERLANDSE RECLAME CODE

 

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) maakt hierbij kenbaar dat de Code medische Cosmetische Behandelingen door Artsen (CCBA) per 15 oktober 2018 in de Nederlandse Reclame Code wordt opgenomen.

 

De NSEG

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) is een stichting opgericht door wetenschappelijke verenigingen van artsen en medisch specialisten die zich bezighouden met de esthetische (cosmetische) geneeskunde. Deelnemende verenigingen aan de NSEG zijn de Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde (NVKNO), de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG), de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC), de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

 

De stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de uitoefening van de esthetische (cosmetische) geneeskunde in Nederland te bevorderen, in de meest ruime zin van het woord. In 2014 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de NSEG subsidie verleend om multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische geneeskunde te ontwikkelen. De NSEG is betrokken bij de totstandkoming van het multidisciplinaire Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde welke onder voorzitterschap van het Zorginstituut Nederland eind 2018 tot een afronding zal komen.

 

De markt voor cosmetische behandelingen (door artsen) in Nederland

De cosmetische sector is groot en divers en laat zich lastig vangen in een heldere afbakening. Het betreft behandelingen gericht op de persoonlijke gezondheidskundige en esthetische en/of functionele verzorging van het uiterlijk. Cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen betreffen zowel operatieve (o.a. ooglidcorrectie, facelift, liposuctie) als niet-operatieve ingrepen (o.a. injectables, peelings). Het betreft hier behandelingen die meestal onder de niet-verzekerde zorg vallen.

 

Zelfregulering

De NSEG heeft haar verantwoordelijkheid genomen en zelf regels opgesteld voor reclame zoals omschreven in de code om zodoende het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden.

 

Proces van totstandkoming van de Reclame Code Cosmetische behandelingen door artsen

In juli 2015 heeft voormalig minister Schippers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in haar brief aan de Tweede Kamer “ Vervolg maatregelen cosmetische sector” aangegeven het van belang te vinden dat de informatie die cliënten krijgen voorafgaand aan hun behandeling waarheidsgetrouw is en dat de informatie die cliënten krijgen volledig is. Cliënten moeten in begrijpelijke taal bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s en reclameboodschappen behoren primair gericht te zijn op kwaliteit en informatieverstrekking.

Om die reden heeft voormalig minister Schippers de NSEG subsidie verleend om reclamenormen te ontwikkelen en deze als bijzondere reclamecode in te brengen bij de Stichting Reclame Code. De CCBA geldt voor alle artsen, medisch cosmetische praktijken en klinieken, die reclame maken voor medische cosmetische behandelingen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de slogan (met bijbehorend beeldmerk) laten ontwikkelen: “Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts”. Deze slogan is onderdeel van de CCBA.

 

Inwerkingtreding

De CCBA is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en is van toepassing op alle adverteerders in deze branche. Indien een adverteerder de regels niet naleeft, kan een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. De Code treedt 15 oktober 2018 in werking.