Cosmetisch arts KNMG vanaf 1 juli 2019 beschermde titel NVCG

Bussum, 1 juli 2019 – Vanaf vandaag is ‘cosmetische geneeskunde’ erkend als geneeskundig profiel en is de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ beschermd. Hierdoor kunnen cliënten en patiënten nagaan of een cosmetisch arts daadwerkelijk daarvoor opgeleid is. Dit is een geweldige mijlpaal in de missie van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) om cliënten en patiënten te beschermen tegen niet bekwame behandelaars en om aan de aantoonbaar wél bekwame cosmetisch artsen een beschermde kwalificatie te bieden.

Eerlijke voorlichting, anders misleiding
Alleen cosmetisch artsen die ook de toevoeging “KNMG” mogen gebruiken voldoen aan het profielspecialisme cosmetische geneeskunde en zijn ingeschreven in het profielregister van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Cliënten en patiënten kunnen in dit openbare register zien of hun cosmetisch arts KNMG-gecertificeerd is. De NVCG stelt dat artsen hun patiënten en cliënten te allen tijde eerlijk moeten voorlichten. De vereniging vindt het misleidend als artsen zich na 1 juli 2019 uitgeven voor ‘cosmetisch arts’ zonder de toevoeging KNMG terwijl zij niet staan ingeschreven in het profielregister. Dit is titelmisbruik en zet cliënten op het verkeerde been: alleen de “cosmetisch arts KNMG” is aantoonbaar bekwaam.

Borging kwaliteit cosmetische branche
Dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de NVCG: “Wij zijn ontzettend blij met en trots op deze mijlpaal. Dit proces is ruim zeven jaar geleden door de NVCG in gang gezet en gesteund door VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport). Het is te prijzen dat zowel de overheid als andere beroepsgroepen inzien dat deze bescherming een belangrijke stap is in de borging van de kwaliteit van de branche. De kwalificatie is in het hoogste belang van cliënten en patiënten, zij kunnen nu eindelijk achterhalen welke arts zich cosmetisch arts mag noemen.”

Wat verandert er?
Artsen moeten bevoegd én bekwaam zijn. Bekwaamheid verwerft de arts door extra opleiding  in het medische specialisme dat zij uitoefenen. Vanaf vandaag is duidelijk welke arts aantoonbaar bekwaam en opgeleid is in de cosmetische geneeskunde.

Oproep
De NVCG doet een oproep aan cliënten en patiënten: overweeg je een cosmetische behandeling? Check dan altijd vooraf de kwalificatie van de behandelaar die je op het oog hebt zodat je je kan verzekeren van zijn/haar bekwaamheid. Dit kan op de website van de NVCG.

Over de NVCG
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen, de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft gestreden voor erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. De titelbescherming van cosmetisch artsen is daardoor per vandaag een feit. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen.