Cosmetisch artsen blij verrast: Dermatologen erkennen noodzaak extra scholing voor cosmetische geneeskunde

Persbericht 1 maart 2016

COSMETISCH ARTSEN BLIJ VERRAST: DERMATOLOGEN ERKENNEN NOODZAAK EXTRA SCHOLING VOOR COSMETISCHE GENEESKUNDE

Het is goed dat dermatologen inzien dat extra scholing noodzakelijk is als zij besluiten om ook cosmetische behandelingen aan te bieden, aldus dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De NVCG heeft ruim 120 leden, cosmetisch artsen die 100% gespecialiseerd zijn in cosmetische behandelingen, waaronder Botox ®, fillers, lasers, peelingen, draadliften en het verwijderen van ontsierende vlekjes en plekjes op de huid.

Cosmetische geneeskunde is een relatief jong vakgebied, dat met name in privéklinieken wordt aangeboden. Ook in Nederland groeit de vraag en deze ontwikkeling is een feit. Om de consument te beschermen moet de kwaliteit gewaarborgd worden. De NVCG prijst zich gelukkig dat ook minister Schippers van VWS deze noodzaak tijdig heeft voorzien, en de NVCG financiële steun heeft geboden om een erkende opleiding tot cosmetisch arts te ontwikkelen. E.e.a. in nauwe samenwerking met medisch specialismen binnen de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG). De opleiding tot cosmetisch arts is een vervolgopleiding met een duur van ruim 2 jaar en behandelt het volledige spectrum aan niet-chirurgische cosmetische behandelingen. Hiermee is Nederland het eerste land wereldwijd met een officiële status voor de cosmetische geneeskunde.

Een logisch vervolg op deze ontwikkeling is een beschermde titel voor cosmetisch artsen, een traject waar de NVCG zich op dit moment hard voor maakt, en een vooruitzicht dat ook het ministerie van VWS een warm hart toe draagt. Dit is vooral belangrijk voor de consument, omdat het houvast biedt om de weg te vinden naar een betrouwbaar cosmetisch arts.

Cosmetische geneeskunde heeft raakvlakken met diverse medische vakgebieden, waaronder dermatologie. Het is echter wel een apart vakgebied, waarin het curriculum van de basisarts, huisarts en medisch specialist niet voorziet. De NVCG is verheugd dat ook dermatologen om die reden een aanvullende opleiding ontwikkelen om een beperkt aantal dermatologen de kans te bieden zich ook te bekwamen in cosmetische behandeltechnieken.

De website van de NVCG biedt een lijst met gecertificeerde cosmetisch artsen, die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor veilige uitvoering van cosmetische behandelingen.