Cosmetisch artsen inmiddels onredelijk zwaar getroffen

BUSSUM, 14 april 2020 – De beroepsgroep van cosmetisch artsen, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), wordt zwaar getroffen door de noodzakelijke overheidsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te beperken. De economische gevolgen van de coronacrisis treffen 225 cosmetisch artsen en vele andere zorgaanbieders en medisch specialisten in privéklinieken. De NVCG vraagt in een brandbrief aan de ministers van VWS, Medische zorg en EZK dringend aandacht voor het uitblijven van steun.

Dr. Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG): ‘Wij werden deze week onaangenaam verrast dat de beroepsgroep cosmetisch artsen geen aanspraak kan maken op de financiële tegemoetkoming op basis van de zogenaamde TOGS-regeling. Tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten en andere (para)medici kunnen hier wel aanspraak op maken. In aanvulling daarop is aan o.a. tandartsen en fysiotherapeuten recent toegezegd te kunnen rekenen op een compensatie door zorgverzekeraars, een regeling die ook niet voor cosmetisch artsen geldt. Cosmetisch artsen verkeren in hoge nood en de NVCG verzoekt de overheid met klem om de TOGS-regeling alsnog open te stellen voor cosmetisch artsen.’

Daarnaast pleit de NVCG voor hervatting van reguliere medisch behandelingen in privéklinieken met extra maatregelen om het besmettingsrisico te minimaliseren. Meijer: ‘Hervatting van één-op-één-zorg in privéklinieken zou op korte termijn mogelijk moeten zijn als wij samen met de overheid tot extra maatregelen komen, die overdracht van besmetting met het coronavirus minimaliseren.’ Daartoe heeft de NVCG reeds een pakket van maatregelen uitgewerkt dat hierin kan voorzien. Artsen zijn opgeleid om besmettingsrisico te kunnen inschatten en daar adequaat naar te handelen. Bij een goede vóórselectie van cliënt en behandelaar, extra hygiënemaatregelen en de afspraak dat zowel de cliënt als de behandelaar tijdens de behandeling niet spreken, is de kans op besmetting nihil.

Het langer dan noodzakelijk verbieden van reguliere zorg, die plaatsvindt in een één-op-één contact heeft aldus Meijer vergaande economische consequenties. Klinieken van cosmetisch artsen worden zwaar getroffen en met faillissement bedreigd. Ook andere zorgaanbieders, waaronder die van andere medisch specialismen en paramedici in privéklinieken komen in de gevarenzone. Daarbij is het niet te onderschatten wat het voor cliënten betekent dat hen de zorg wordt onthouden die voor hen noodzakelijk c.q. zeer wenselijk is en zij gewoon zijn te ontvangen.

Over de NVCG

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft zich met succes ingespannen voor de erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als nieuwe medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. Dit brengt met zich mee dat de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ sinds 1 juli 2019 een beschermde titel is en enkel gebruikt mag worden door artsen die de specialisatie tot cosmetisch arts hebben afgerond. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen. Zie ook www.nvcg.nl