De NVCG verzoekt om TOGS-regeling voor beroepsgroep en spoedige, verantwoorde hervatting reguliere zorg

Bussum, 9 april 2020 – De NVCG vindt het onredelijk en onverklaarbaar dat haar medische beroepsgroep, die zeer zwaar getroffen is door de overheidsmaatregelen inzake de coronacrisis, geen aanspraak kan maken op een financiële tegemoetkoming op basis van de TOGS-regeling. Temeer omdat tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten en andere paramedici hier wel aanspraak op kunnen maken, terwijl cosmetisch artsen -in tegenstelling tot andere paramedici- niet kunnen rekenen op compensatie door de zorgverzekeraars. De NVCG is hier direct over in gesprek getreden met de overheid en heeft met klem verzocht om de beroepsgroep van cosmetisch artsen ook in aanmerking te laten komen voor de TOGS-regeling. Zoals dat gelukkig wel geldt voor de NOW-regeling, waar cosmetische klinieken die personeel in dienst hebben en aantoonbaar tenminste 20% minder omzet maken, gecompenseerd worden tot maximaal 90%.

De NVCG is tevens in gesprek met diverse overheidsinstanties en met aanpalende beroepsgroepen om de mogelijkheden te verkennen om de reguliere zorg weer te kunnen hervatten. Wij zijn van mening dat hervatting van één-op-één-zorg op korte termijn mogelijk zou moeten zijn, als wij samen met het ministerie van VWS en het RIVM komen tot extra maatregelen die overdracht van een besmetting met het coronavirus minimaliseren. In samenwerking met Tensen & Nolte Infectiepreventie wordt op dit moment gewerkt aan een pakket van maatregelen dat hierin kan voorzien.

De NVCG blijft zich inzetten voor een zo spoedig en verantwoord mogelijke hervatting van de reguliere zorg en maximale toegang voor cosmetisch klinieken tot de steunmaatregelen. Tot nader orde blijft het beleid gehandhaafd om behandelingen die geen dringende medische indicatie hebben, uit te stellen.  Wij zullen onze leden waar mogelijk ondersteunen door hen te blijven informeren. Omdat de informatievoorziening snel gaat en per dag verandert, adviseren we ook om de websites van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.