De NVCG zet advies uitstel planbare niet-urgente zorg om in beleid tot 6 april 2020

In lijn met de op 23 maart jl. aanscherpte maatregelen door het kabinet omtrent het coronavirus, zet de NVCG haar eerdere advies voor uitstel van alle planbare niet-urgente zorg, om in beleid. Dit is geldig tot 6 april aanstaande en betekent dat het niet is toegestaan om (cosmetische) verrichtingen uit te voeren die geen urgent karakter hebben en uitgesteld kunnen worden tot 6 april. Uiteraard moeten klinieken beschikbaar blijven voor noodzakelijke zorg en moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven.

De NVCG begrijpt en betreurt dat deze maatregel voor veel leden vergaande financiële consequenties zal hebben en onzekerheid met zich meebrengt. Tegelijkertijd hebben we er vertrouwen in dat de aanscherping van de maatregelen binnen afzienbare tijd zijn vruchten zal afwerpen en hopen we dat onze leden per 6 april of spoedig daarna hun werkzaamheden kunnen hervatten met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en extra strenge hygiënemaatregelen.

Daarnaast gaat de NVCG ervan uit dat alle steunmaatregelen voor ondernemers ook maximaal voor cosmetische klinieken gelden. Hier zullen we ons voor inzetten en wij zullen onze leden waar mogelijk ondersteunen door hen te blijven informeren. Omdat de informatievoorziening snel gaat en per dag verandert, adviseren we ook om de websites van het RIVM en de rijksoverheid in de gaten te houden voor de laatste informatie.