Ernstige complicaties na gebruik medische apparatuur o.a. hyaluronpen en PlexR door niet-artsen.

Bussum, 6 juni 2019 – De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) maakt zich grote zorgen over het gebruik van medische technieken en medische apparatuur door onbevoegden en roept de overheid op om hier met spoed tegen op te treden. Ondanks de recente aanscherping van de Wet BIG -die bepaalt dat alleen artsen een onbeperkte bevoegdheid hebben voor medische behandelingen- kan op dit moment iedereen nog steeds eenvoudig medische apparatuur inkopen en gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn de hyaluronpen (een naaldloze injector), PlexR en andere apparatuur op basis van plasma-energie. Deze technieken zijn momenteel erg populair en niet ongevaarlijk in handen van onbevoegden.

Ernstige complicaties
Dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de NVCG: ”Leden van de NVCG worden met enige regelmaat geconfronteerd met ernstige complicaties na behandelingen met medische hulpmiddelen door niet-artsen. Ook worden we wekelijks benaderd met vragen over richtlijnen ten aanzien van het gebruik van medische hulpmiddelen door niet-artsen. Het gaat om hulpmiddelen zoals PlexR en andere apparatuur, die met plasma-energie gerichte schade toebrengen aan de huid om daarmee een therapeutisch doel na te streven. Een ander medisch hulpmiddel die veel door niet-artsen gebruikt wordt is de hyaluronpen, een naaldloze injector, die met gecomprimeerde lucht of gas de huid kan penetreren om medicamenten of vaccins in te brengen. De hyaluronpen techniek is vooral een ‘hype’ onder schoonheidsspecialisten, die daarmee nu fillers injecteren met alle risico’s van dien.”

Bescherming cliënt
Behandelingen met PlexR of andere apparatuur op basis van plasma-energie zijn heelkundige handelingen omdat deze techniek schade toebrengt aan de huid, en dit tijd nodig heeft om te herstellen. Daarom is het een medisch voorbehouden handeling. Op grond van de Wet BIG zijn alleen artsen bevoegd om dit soort risicovolle, heelkundige behandelingen uit te voeren. Ook injecties met een hyaluronpen vallen, net als andere injecties, onder de Wet BIG en behoren tot de medisch voorbehouden handelingen. “Wij zien o.a. ernstige brandwonden en afsterven van de huid en gebitsdelen door gebruik van deze technieken door schoonheidsspecialisten, tandartsen en andere niet-artsen. Daarom roepen we de overheid op om op te treden tegen gebruik van medische apparatuur en uitvoeren van medische handelingen door onbevoegden”, aldus Meijer.

Strengere richtlijnen
In samenwerking met de overheid werkt de NVCG al jarenlang aan strengere richtlijnen voor de cosmetische sector en zijn er nu duidelijke kwaliteitseisen opgesteld voor cosmetisch artsen. Zo lang echter geen paal en perk gesteld wordt aan het gebruik van medische technieken zoals de PlexR en hyaluronpen kan iedereen in Nederland deze apparatuur aanschaffen en gebruiken. Cliënten lopen daardoor ernstige risico’s.

Over NVCG
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen, de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten.
De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft gestreden voor erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. De titelbescherming van cosmetisch artsen is daardoor per 1 juli a.s. een feit. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen.