Hervatten NON-COVID-ZORG

Bussum, 28 april 2020 – Hervatten NON-COVID-ZORG
Het OMT is van mening “dat het risico voor de volksgezondheid beheersbaar is in het geval van beroepsgroepen die normaliter gebruik maken van beschermingsmiddelen
Met inachtneming van de kaders die worden aangegeven in de Leidraad Cosmetische Geneeskunde COVID v3.0 kunnen cosmetisch artsen, die zich met name of deels bezighouden met cosmetische behandelingen en operaties, hun werkzaamheden op aangepaste schaal en op veilige wijze hervatten binnen de aangegeven beperkingen.