NVCG: Blij met belangrijke stap in kwaliteitsverbetering cosmetische zorg

Bussum, 20 november 2019 – Op 12 november jl. is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit kwaliteitskader is dé landelijke norm voor zorgverleners en klinieken om de kwaliteit van de cosmetische zorg te waarborgen. De NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd en ziet de totstandkoming van dit kwaliteitskader als een cruciale stap in haar missie om de medisch-cosmetische sector verder te professionaliseren en deze medische discipline op (inter)nationaal niveau op de kaart te zetten.

Beteugeling wildgroei niet-artsen
Catharina Meijer, voorzitter van de NVCG: “Cliënten hebben te allen tijde recht op de beste en veilige zorg, ook als het een (puur) cosmetisch doel heeft. De vraag naar cosmetische zorg groeit snel en daarom is het belangrijk dat er nu goede afspraken zijn gemaakt over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan alle artsen die cosmetische zorg bieden. Belangrijke speerpunten in het kwaliteitskader zijn afspraken over betrouwbare en transparante voorlichting aan de cliënt en over samenwerking en kennisuitwisseling tussen artsen ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering. Voor de patiënt is er nu veel meer duidelijkheid over de opleidingseisen voor cosmetisch artsen, en is nog een keer verduidelijkt dat niet-artsen niet bevoegd zijn voor deze behandelingen.”

Grote verantwoordelijkheid
In Nederland wordt het grootste aantal medisch cosmetische verrichtingen uitgevoerd door cosmetisch artsen. De NVCG vertegenwoordigt de cosmetisch artsen in Nederland met momenteel ruim 200 leden en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit kwaliteitskader. Als initiatiefnemer van de stuurgroep Cosmetische Zorg heeft zij een grote verantwoordelijkheid om -in samenwerking met andere medisch specialismen en de Patiëntenfederatie- de implementatie van het kwaliteitskader in goede banen te leiden.

Over de NVCG
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft zich met succes ingespannen voor de erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als aparte medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. Dit brengt met zich mee dat de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ sinds 1 juli 2019 een beschermde titel is en enkel gebruikt mag worden door artsen die de specialisatie tot cosmetisch arts hebben afgerond. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen. Zie ook http://www.nvcg.nl