Marguerite van Randwijck-Jacobze nieuwe bestuursvoorzitter NVCG

PERSBERICHT

Bussum, 7 juni 2021 – Drs. Marguerite van Randwijck-Jacobze (1971) is per 5 juni aangetreden als nieuwe bestuursvoorzitter van Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) en volgt hiermee dr. Catharina Meijer op.

Drs. Marguerite van Randwijck-Jacobze heeft als huisarts gewerkt bij de Universitaire Huisartsenpraktijk van het VU medisch centrum. In 2012 heeft ze Doctors at Soap cosmetische klinieken mede opgericht. Ze staat daarnaast aan het roer bij Holland Health Clinic, een kliniek voor leefstijlgeneeskunde, en bij haar eigen cosmetisch geneeskundige kliniek drMarguérite. Drs. van Randwijck-Jacobze is sinds 2013 geregistreerd als gecertificeerd cosmetisch arts NVCG en sinds 2019 als cosmetisch arts KNMG. Als bestuurslid van de NVCG heeft ze deelgenomen aan de Visitatie & Registratie Commissie van de NVCG om de kwaliteit van het vak cosmetisch arts te waarborgen.

Overgangsregeling
Vanuit de Onderwijscommissie van de NVCG heeft Drs. van Randwijck-Jacobze samen met de Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde (De SOCG) zich de afgelopen jaren ingezet voor het tot stand brengen van de onmisbare opleiding tot cosmetisch arts. Resulterende in het landelijk profielspecialisme Cosmetische Geneeskunde. Na het met goed gevolg doorlopen van deze tweejarige opleiding mogen artsen voortaan de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ voeren. Artsen die reeds werkzaam zijn in het vakgebied hebben tot 1 juli 2022 de tijd om middels een overgangsregeling aan te tonen dat zij de kwalificaties in huis hebben die recht geeft op de erkende titel. Drs. van Randwijck-Jacobze: “Met mijn achtergrond, dossierkennis en interne drive om dingen beter en efficiënter te maken heb ik ja gezegd tegen het voorzitterschap. Ik zal mij hard maken voor de titel cosmetisch arts KNMG en de zichtbaarheid van de NVCG naar de consument en (cosmetisch) artsen toe. De komende drie jaar pak ik graag de rol als verbinder op en zal samen met het nieuwe bestuur van de NVCG streven naar teamwork binnen de branche.”

Meer bestuurswijzigingen
Tijdens de algemene ledenvergadering 5 juni jl. zijn de volgende bestuursleden gekozen:

  • Marguerite van Randwijck-Jacobze, voorzitter
  • Diederik van Imhoff, secretaris
  • Aleid Koppius, penningmeester
  • Maarten Façee Schaeffer, bestuurslid onderwijs
  • Thanya Tha-Inn, bestuurslid kwaliteit

 

Over de NVCG

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding cosmetische geneeskunde. Daarnaast heeft de vereniging zich met succes ingespannen

 

voor de erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als nieuwe medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. De titel ‘cosmetisch arts KNMG’ is daardoor sinds 1 juli 2019 een beschermde titel en mag alleen enkel gebruikt worden door artsen die de specialisatie tot cosmetisch arts hebben afgerond. Dit biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen. Zie ook www.nvcg.nl.