Reactie NVCG op onderzoek LINDA en EenVandaag.

Reactie NVCG op onderzoek LINDA en EenVandaag.

Het onderzoek van LINDA en EenVandaag bevestigt het beeld dat er een groeiende behoefte is aan cosmetische behandelingen in Nederland. Die cijfers bevestigen ook de cijfers uit het onderzoek onder onze leden. Cosmetisch artsen, aangesloten bij de NVCG, deden afgelopen jaar gemiddeld bijna 1400 Botox en filler behandelingen per jaar, en deze aantallen groeien snel. Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt verder dat maar liefst 91% tevreden was met het resultaat. Een resultaat waar de sector trots op mag zijn. Tegelijkertijd benadrukt die groeiende vraag het belang van goede voorlichting door de arts over de gevolgen van ingrepen.

Cosmetisch artsen die zijn aangesloten bij de NVCG zijn zich zeer goed bewust dat zij zich ook bezighouden met wensgeneeskunde. Zij zullen altijd uitgebreid onderzoeken wat de achtergrond is van de wens van de cliënt en of dit met de hulp van cosmetische geneeskunde opgelost kan worden. Als de cosmetisch arts niet overtuigd is van een uitdrukkelijke behoefte, of de indruk heeft dat een behandeling niet de juiste oplossing is, dan zullen zij de cliënt niet behandelen, ongeacht de leeftijd.

In Nederland zijn mensen vanaf 18 jaar volgens de wet zelfstandig handelingsbekwaam. Ouders moeten altijd toestemming geven als hun minderjarig kind (< 18 jaar) een rechtshandeling verricht. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is daar een uitzondering op gemaakt: Kinderen zijn al vanaf 16 jaar zelfstandig bevoegd om een behandelingsovereenkomst aan te gaan met een hulpverlener, zonder de ouders daarvan op de hoogte te stellen. Binnen de NVCG vinden wij het ongewenst dat minderjarigen zelfstandig kunnen besluiten om een cosmetisch geneeskundige behandeling te ondergaan. Daarom hebben wij als beroepsgroep afgesproken dat wij nooit kinderen jonger dan 18 jaar behandelen, tenzij dit op verwijzing is van de huisarts en met uitdrukkelijk toestemming van hun ouders. Dit is ook opgenomen in het nieuwe Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde dat naar verwachting deze maand door het Zorginstituut Nederland zal worden vastgesteld. De NVCG is van mening dat er geen reden is om volwassen mensen tot hun 21e  of zelfs 25e  het recht op een cosmetische behandeling te onthouden. Als je oud genoeg bent om te stemmen, ben je ook oud genoeg om een besluit te nemen over een medische behandeling.

In samenwerking met het ministerie van VWS is de NVCG ook betrokken bij de bewustwordingscampagne ‘Kijk uit: Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een geschikte arts’.  Dit helpt om mensen nog bewuster te maken van de risico’s van cosmetische ingrepen voordat zij de stap naar een cosmetisch arts nemen.