NVCG statement n.a.v. TV programma Kassa 12 november 2016

Bussum, 12 november 2016

Transparantie over kwaliteit van cosmetisch artsen is cruciaal

In de Kassa-uitzending vanavond wordt aandacht besteed aan het verbod op cosmetische behandelingen bij jongeren onder de 18 jaar. Dit is ontoelaatbaar en deze leeftijdsgrens staat voor de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) al jaren vast. Datzelfde geldt overigens voor alle artsen en medisch specialisten in de cosmetische sector: In samenspraak met het ministerie van VWS hebben wij ons deze gedragsregel zelf opgelegd.

“Helaas blijkt dat er individuele artsen zijn die dit niet naleven. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de arts zelf om de leeftijd te controleren en regelgeving en kwaliteitseisen na te leven”, aldus dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG).

Als beroepsvereniging verplichten wij onze leden uiteraard zich te houden aan afspraken en regelgeving. Wij roepen dan ook patiënten op zich te melden bij onze klachtencommissie als zij hier andere ervaringen mee hebben. Ter bescherming van de patiënt is het noodzakelijk dat ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daar toezicht op houdt.

De kernexpertise van de cosmetisch arts betreft behandelingen met botulinetoxine en fillers, laserbehandelingen, en cosmetische dermatologie. Omdat het vakgebied van de cosmetisch arts relatief jong is en vanuit een toenemende vraag mondiaal snel groeiend is, is professionalisering middels een eenduidig kwaliteitskader noodzakelijk. Gesteund door het ministerie van VWS is reeds een 2-jarige vervolgopleiding voor cosmetisch artsen ontwikkeld, en zijn kwaliteitseisen vastgesteld.

Helaas kan iedere arts zich op dit moment cosmetisch arts noemen zonder daartoe specifiek opgeleid te zijn. Het moet voor de patiënt duidelijk zijn welke arts voldoende opgeleid is tot cosmetisch arts. De NVCG pleit daarom voor een beschermde titel voor cosmetisch artsen.

Profielerkenning door de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunde (KNMG) voorziet in titelbescherming en is reeds door de NVCG aangevraagd. Minister Schippers steunt deze profielaanvraag en titelbescherming voor cosmetisch artsen. Een erkende titel biedt de patiënt bescherming tegen wanpraktijken en artsen die zich ten onrechte als cosmetisch arts uitgeven.

Alle cosmetisch artsen die lid zijn van de NVCG worden, conform KNMG richtlijnen, gecertificeerd. Voor herregistratie is een periodieke en onafhankelijke toetsing noodzakelijk.

Dr. Catharina Meijer

voorzitter NVCG