PERSBERICHT Nieuw Bestuur NVCG

Nieuw bestuur Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

Bussum, 3 december 2014

 

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) heeft sinds gisteravond, 2 december 2014, een nieuw bestuur. De NVCG stelt zichzelf ten doel om de kwaliteit van esthetische (cosmetische) behandelingen te waarborgen en doorlopend te verbeteren. Daarnaast ziet de NVCG het als haar taak om iedereen die een cosmetische behandeling overweegt -via de aangesloten leden-  goed en volledig voor te lichten.

 

Samenstelling bestuur

Voormalig voorzitter drs. Peter Termohlen droeg gisteren het stokje over aan dr. Catharina Meijer. Het bestuur wordt verder gevormd door drs. Jani van Loghem (vice-voorzitter), drs. Pascal Meijer (secretaris) en drs. Sindy Plinsinga (penningmeester). Het kersverse bestuur ziet het als haar taak om de misstanden in de sector aan te pakken, en de consument voor te blijven lichten over een veilige en duurzame weg naar schoonheid.

 

Dr. Catharina Meijer heeft in de voorgaande 3 jaar als vice-voorzitter al een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de esthetische (cosmetische) geneeskunde. Zo wordt met financiële steun van het ministerie van VWS, en in samenwerking met andere specialisten verenigingen, zoals die voor Plastische Chirurgie, Dermatologie, KNO, Kaakchirurgie en Oogheelkunde, een opleidingscurriculum ontwikkeld voor de specialisatie tot esthetisch (cosmetisch) arts. Als voorzitter van de NVCG wil Meijer dit traject voortzetten, en toezien op de ontwikkeling van een toetsingskader voor kwaliteitsverbetering in de medisch cosmetische sector en landelijke erkenning van het vak esthetische (cosmetische) geneeskunde. De NVCG werkt hierin nauw samen met de Inspectie van de Gezondheidszorg, vanwege het gezamenlijk belang voor een hoge kwaliteitsstandaard en het toezicht op de handhaving daarvan. Patiënten die kiezen voor een bij de NVCG aangesloten arts kunnen er -dankzij de door de vereniging gestelde kwaliteitsnorm- op vertrouwen dat ze in goede handen zijn.