PERSBERICHT NVCG VOORKÓMT WILDGROEI SPUITDOKTERS

NVCG VOORKÓMT WILDGROEI SPUITDOKTERS

 

Bussum, 12 december 2014

In reactie op artikel: “Specialisten: leg gebruik botox aan banden”

 

Het vakgebied cosmetische geneeskunde is sterk in ontwikkeling en heeft er toe geleid dat een nieuw vakgebied is ontstaan. Cosmetisch artsen zijn 100% gespecialiseerd en toegewijd aan de cosmetische geneeskunde, en zijn in Nederland dé experts als het gaat om botox- en fillerbehandelingen. De Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging van cosmetisch artsen. Dr. Catharina Meijer, voorzitter van de NVCG en cosmetisch arts: “Er is grote behoefte bij onze leden aan professionalisering van het vak en duidelijke richtlijnen. Om te voorkómen dat artsen of tandartsen dit werk “ernaast” gaan doen en te zorgen dat cliënten de zorg krijgen die ze verdienen.”

 

Het commerciële aspect van dit vakgebied en het daarmee gepaard gaande grotere risico op “wildgroei” maakt het nog belangrijker dat de consument weet welke artsen aantoonbaar bekwaam zijn. Om deze redenen werkt de NVCG continu aan kwaliteitsverbetering in de esthetische sector. Zo heeft de NVCG zich ingespannen als belangrijke initiatiefnemer en motor achter de NSEG (Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde), waarin de NVCG samenwerkt met andere wetenschappelijke verenigingen (plastische chirurgie, dermatologie, KNO, kaakchirurgie en oogheelkunde) om hoge kwaliteitsnormen voor de cosmetische sector te ontwikkelen. Ook is gewerkt aan een 2-jarige opleiding tot cosmetisch arts. In deze trajecten werkt de NVCG nauw samen met het ministerie van VWS en IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg).

 

Dr. Catharina Meijer, Cosmetisch arts, Voorzitter van de NVCG en Secretaris van de NSEG is graag bereid e.e.a. toe te lichten.