PlexR en hyaluronpen zijn medisch voorbehouden handelingen

BUSSUM – 5 juni 2019. Statement NVCG: PlexR en hyaluronpen zijn medisch voorbehouden handelingen

De NVCG wordt wekelijks benaderd met vragen over richtlijnen t.a.v. het gebruik van medische hulpmiddelen door niet-artsen. Het betreft onder andere:

– PlexR en andere apparatuur die middels plasma energie gerichte wijzigingen aanbrengen in of aan de huid om daarmee een therapeutisch doel na te streven (bv ooglidcorrectie, wegwerken van oneffenheden van de huid) en

– de zogenaamde hyaluronpen, een naadloze injector, die o.b.v. gecomprimeerde lucht of gas de huid kan penetreren om medicamenten of vaccins in te brengen. Deze techniek wordt nu massaal ingezet door schoonheidsspecialisten om fillers te injecteren.

De NVCG stelt zich op het standpunt dat bovengenoemde technieken medisch voorbehouden handelingen in de zin van de wet BIG zijn en dat alleen artsen bevoegd zijn om deze handelingen uit te voeren.

PlexR en andere apparatuur op basis van plasma energie

PlexR en andere apparaten die werken op basis van plasma energie worden gebruikt om heelkundige handelingen in de zin van artikel 36 lid 1 Wet BIG te verrichten. Het doel van de behandeling met dit soort apparaten is om delen van de huid weg te halen of gericht schade toe te brengen. Met deze apparaten wordt de samenhang van de huid en/of onderliggende weefsels verstoord, waarbij deze samenhang zich niet direct herstelt. Daarmee zijn behandelingen met PlexR of andere apparatuur op basis van plasma energie heelkundige handelingen en zijn dit medisch voorbehouden handelingen. Op basis van de wet BIG zijn alleen artsen zelfstandig bevoegd om dit soort risicovolle, heelkundige behandelingen uit te voeren.

Hyaluronpen

De hyaluronpen is een naaldloze injector, die o.b.v. gecomprimeerde lucht of gas de huid kan penetreren om medicamenten, vaccins of fillers in de huid te brengen net zoals dat met een injectienaald gebeurt. Injecties met een hyaluronpen  vallen net als andere injecties onder artikel 36 lid 5 van de Wet BIG. Ook dit zijn medisch voorbehouden handelingen, waarvoor alleen artsen een zelfstandige bevoegdheid hebben.

Leden van de NVCG worden met enige regelmaat geconfronteerd met ernstige complicaties van deze behandelingen. De NVCG vindt het belangrijk dat de overheid cliënten beschermt tegen de soms zeer ernstige complicaties die optreden na ondeskundig gebruik. De NVCG roept de overheid op om op te treden tegen het gebruik van deze technieken door onbevoegden (niet-artsen).