VVD-Kamerlid Leendert de Lange enthousiast over bezoek aan kliniek

Bussum, 20 maart 2018.

Afgelopen maandag heeft VVD-Kamerlid Leendert de Lange een werkbezoek gebracht bij de kliniek van drs. Jani van Loghem te Amsterdam. Aanleiding van dit werkbezoek was de kennismaking met het bestuur van de NVCG en het bespreken van de huidige stand van zaken van de cosmetische geneeskunde in Nederland met de VVD vertegenwoordiger. Er werd onder andere gesproken over de noodzaak en meerwaarde van een beschermde titel cosmetisch arts. Ook de voorgenomen wijziging in de wet BIG, voor de duidelijkheid en veiligheid in de gezondheidszorg, kwam tijdens dit bezoek aan de orde.

Tijdens de rondleiding door de praktijk werd aan Kamerlid Leendert de Lange inzicht gegeven in de diverse verrichtingen & kwaliteitseisen van de cosmetisch arts. Dat de NVCG, als de vertegenwoordiger van de beroepsgroep van cosmetische artsen, belang hecht aan de kwaliteit binnen dit vakgebied en daarom ook hoge kwaliteitseisen stelt aan haar leden kwam hier zeker naar voren.

De NVCG heeft tijdens het bezoek duidelijk aangegeven graag samen te werken met het veld en de overheid ter verbetering van de cosmetische geneeskunde in Nederland.

De heer De Lange was zeer goed op de hoogte over de ontwikkelingen in de sector. “Vanuit de Tweede Kamer draag ik graag bij aan meer veiligheid en duidelijkheid in de cosmetische sector en vind het belangrijk dat Laser- en aanverwante behandelingen medisch voorbehouden handelingen worden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze behandeld worden door bekwame vakmensen. ”

Wij hebben afgesproken om met elkaar in contact te blijven over diverse actuele thema’s in de cosmetische zorg. Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd werkbezoek en wil ook via deze weg de heer De Lange van harte bedanken voor zijn tijd en aandacht!

Werkbezoek VVD 19 maart 2018, website NVCG