Standpunt NVCG inzake laser en IPL / NEN / schoonheidsspecialisten

Bussum, 12 september 2016

NVCG STEUNT SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

In het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over Laser en IPL behandelingen door schoonheidsspecialisten. Minister Schippers maakt zich zorgen over de kwaliteit en veiligheid omdat Laser en IPL apparatuur zeer divers is en potentieel ernstige schade aan de huid en onderliggend weefsel kan geven. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) recent onderzoek verricht en diverse wetenschappelijke verenigingen, waaronder de NVPC, NVDV, DALA, NVH, en de NVCG om advies gevraagd. De NVCG heeft geadviseerd om het ontharen met Laser of IPL voor schoonheidsspecialisten te behouden mits zij daarvoor een aanvullende opleiding hebben afgerond. Helaas heeft minister Schippers dit advies niet overgenomen en ligt er binnenkort een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarbij alle Laser- en IPL behandelingen in de wet BIG als medisch voorbehouden handeling worden opgenomen, en alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen.

Dezelfde discussie speelt bij de ontwikkeling van het Europese normdocument voor schoonheidsspecialisten (NEN-EN 16708). De NVCG is een groot voorstander van een erkende norm voor schoonheidssalons. De beoogde norm biedt goede en heldere richtlijnen voor kwaliteitsverbetering en de borging hiervan bij schoonheidssalons. Om die reden is de NVCG lid van de Nederlandse normcommissie en heeft zij nauw samengewerkt met de ANBOS en enkele andere partijen voor de totstandkoming hiervan. Ook binnen de Nederlandse normcommissie heeft de NVCG gepleit voor behoud van het laser ontharen voor schoonheidsspecialistes. Omdat dezelfde Laser en IPL apparatuur ook ingezet kan worden voor de behandeling van medische indicaties was hier bezwaar tegen bij andere medische partijen. In het streven naar consensus tussen de medische partijen is de NVCG meegegaan in het bezwaar tegen Laser en IPL behandelingen binnen het Europese normdocument voor schoonheidsspecialisten.

Op dit moment is publicatie van het Europese normdocument voor schoonheidsspecialismen tijdelijk on hold gezet. Aanleiding hiervoor is het bezwaar dat gemaakt is door medische partijen uit binnen- en buitenland tegen de medische verrichtingen in deze norm. Ook de NVCG heeft dit bezwaar gesteund. Als de norm ontdaan is van medische verrichtingen zal het naar verwachting de steun krijgen van alle medische beroepsgroepen in Europa. En zeker ook van de NVCG.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat landelijke wetgeving, maar ook landelijk erkende normen en richtlijnen, belangrijker zijn dan een Europese norm. Daar waar landelijke richtlijnen het Europese normdocument zouden tegenspreken zijn de landelijke richtlijnen leidend. Wie weet is de overheid er alsnog van te overtuigen dat laser ontharen onder stringente voorwaarden ook door schoonheidsspecialisten gedaan kan worden. De NVCG is zeker bereid de schoonheidsspecialisten in deze strijd te steunen.

Bestuur NVCG