Standpunt van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) ten aanzien van berichtgeving in het Algemeen Dagblad d.d. 20 oktober jl.

BUSSUM – 21 oktober 2018. Standpunt van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) ten aanzien van berichtgeving in het Algemeen Dagblad d.d. 20 oktober jl. ‘Echo moet honderden cosmetische missers voorkomen’ en ‘Een dagje in de enige faceliftgarage van Nederland’

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) stelt vast dat behandelingen van de cosmetisch arts, waarvan botox- en fillerbehandelingen momenteel het meest populair zijn, weinig complicaties kennen. Dat geldt in het bijzonder indien een behandeling wordt uitgevoerd door een bekwaam cosmetisch arts in een kwalitatief goede kliniek of praktijk. Uiteraard is elke complicatie er één te veel. De NVCG stelt alles in het werk om de kwaliteit van cosmetische verrichtingen in Nederland blijvend te verbeteren en te bewaken. Daarom kent de NVCG, de wetenschappelijke vereniging van cosmetisch artsen, strenge richtlijnen en werkt samen met de overheid en medisch specialisten aan een kwaliteitskader met duidelijke afspraken. Deze afspraken betreffen de organisatie van cosmetische zorg in Nederland en hebben als doel om te voorkomen dat niet-bekwame artsen deze verrichtingen uitvoeren.

De NVCG stelt vast dat in de berichtgeving op 20 oktober aandacht wordt besteed aan zowel het voorkómen alsmede het behandelen van complicaties na een behandeling met permanente fillers. In beide artikelen worden enkel complicaties beschreven met permanente fillers. Terecht wordt gewezen op het gevaar van de late complicaties van dergelijke fillers. Het toenemend aantal meldingen bij het complicatie spreekuur in het Erasmus Medisch Centrum laat zien dat permanente fillers die decennia geleden geïnjecteerd zijn, nog altijd complicaties kunnen geven. Deze complicaties kunnen met de juiste deskundigheid steeds beter alsnog behandeld worden. De artsen in het artikel herkennen het beeld dat verreweg de meeste complicaties een gevolg zijn van permanente fillers, een relatief oude behandelvorm. De huidige generatie fillers daarentegen is gelukkig biologisch afbreekbaar en de kwaliteit van huidige producten is hoger. In Europees verband worden de richtlijnen voor deze fillers binnenkort verder aangescherpt en wordt aan fabrikanten opgelegd dat de werkzaamheid en veiligheid van de producten wetenschappelijk aantoonbaar moet zijn. Vanzelfsprekend is het van cruciaal belang dat cosmetisch artsen afdoende kennis hebben van deze producten en daarin geschoold zijn. Artsen aangesloten bij de NVCG onderscheiden zich op de juiste en actuele kennis. De NVCG roept cliënten op om zich voorafgaand aan een behandeling te informeren over specifieke vakkennis en eventuele referenties van de behandelend arts.

Zoals elke beroepsgroep juicht ook de NVCG nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor verbetering van het medisch handelen toe en omarmen wij nieuwe technieken die zich bewezen hebben. Het nut en/of de noodzaak van het zogenaamde ECHO onderzoek van het gezicht voorafgaand aan fillerbehandelingen — zoals beschreven in de publicatie — is niet wetenschappelijk bewezen. Om die reden heeft dit geen plaats in de dagelijkse praktijk. Volgens de NVCG biedt het ECHO onderzoek met dit doel slechts een gevoel van schijnveiligheid. ECHO beelden zijn namelijk niet gedetailleerd genoeg om kleinere bloedvaten te zien, terwijl filler injecties in of nabij die kleinere bloedvaten even grote complicaties kunnen veroorzaken. ECHO voorafgaand aan fillerbehandelingen zou derhalve een onterecht gevoel van veiligheid kunnen geven. Goede kennis van anatomie en weten hoe te handelen bij een complicatie staat wat de NVCG betreft centraal en is daarom een continu aandachtspunt bij (na)scholing van de erkend cosmetisch artsen aangesloten bij de NVCG.

Wel is het gebruik van ECHO apparatuur bij de behandeling van ernstige complicaties na fillerbehandeling aantoonbaar effectief: de ECHO beelden maken namelijk duidelijk waar het product zit. Op deze wijze kunnen deze oude fillers gericht worden verwijderd.

Botox- en fillerbehandelingen kennen een laag medisch risico mits deze behandeling wordt uitgevoerd door bekwame handen. Het is daarom zaak om goed opgeleide artsen te hebben en de cliënt te helpen om deze artsen te kunnen vinden. Daarom heeft de NVCG in samenwerking met de overheid en medisch specialisten een vervolgopleiding voor cosmetisch artsen ontwikkeld. Deze opleiding wordt naar verwachting eerdaags erkend door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). Als gevolg daarvan is de titel van cosmetisch arts vanaf dat moment een beschermde titel en mag deze niet meer worden gebruikt door artsen die onvoldoende opgeleid zijn. De berichtgeving toont volgens de NVCG aan dat het belangrijk is dat deze erkenning op korte termijn wordt afgerond.

Dr. Catharina Meijer,

Voorzitter NVCG