Titel cosmetisch arts per 1 juli 2019

BUSSUM – 5 juni. Statement NVCG: titel cosmetisch arts per 1 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 kunnen cosmetisch artsen die voldoen aan de eisen van het profielspecialisme cosmetische geneeskunde zich inschrijven in het profielregister cosmetische geneeskunde. Zodra zij zijn ingeschreven mogen zij zich “cosmetisch arts KNMG” noemen. De NVCG roept alle artsen die voldoen aan de inschrijvingseisen op om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven. De titel “cosmetisch arts KNMG” is een door de KNMG gedeponeerde beschermde titel, die alleen mag worden gebruikt als de arts in het profielregister is ingeschreven.

De NVCG neemt het standpunt in dat artsen hun patiënten en cliënten te allen tijde eerlijk moeten voorlichten. De NVCG vindt dat artsen hun cliënten misleiden, als zij zich na 1 juli 2019 uitgeven voor “cosmetisch arts”, terwijl zij niet staan ingeschreven in het profielregister. Dat is slechts anders als zij expliciet, en op een voor iedereen direct zichtbare wijze, duidelijk maken dat zij niet staan ingeschreven in het profielregister cosmetische geneeskunde, omdat zij niet voldoen aan de inschrijvingseisen. Artsen die die uitleg niet geven, doen voorkomen alsof zij beschikken over de bekwaamheid van een cosmetisch arts KNMG, terwijl zij die bekwaamheid niet hebben.

Daarnaast stelt de NVCG zich op het standpunt dat het gebruik van de titel cosmetisch chirurg door niet-chirurgen misleidend is. De titel chirurg is een beschermde titel en voorbehouden aan geregistreerd chirurgen. De NVCG roept haar leden en andere artsen op de titel cosmetisch chirurg niet te gebruiken als zij zich niet kunnen beroepen op een registratie als chirurg in het register van medisch specialisten.