Titelerkenning voor cosmetisch artsen noodzakelijk om patiënten te beschermen tegen onvoldoende opgeleide artsen

Persbericht:

Bussum, 3 juli 2016.

Titelerkenning voor cosmetisch artsen noodzakelijk om patiënten te beschermen tegen onvoldoende opgeleide artsen

 “Voor cosmetische gezondheidszorg geldt wat voor de hele gezondheidszorg van cruciaal belang is: de patiënt moet beschermd worden tegen onvoldoende opgeleide en bijklussende artsen. Daartoe is een eenduidig kwaliteitskader voor erkend cosmetisch artsen noodzakelijk. Het nieuwsitem in het NOS journaal op zondagavond 3 juli toonde aan dat we alleen op deze wijze en met titelerkenning, complicaties en calamiteiten kunnen voorkomen”, aldus dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG).

Cosmetisch artsen die lid zijn van de NVCG aantoonbaar bekwaam

Cosmetisch artsen aangesloten bij de NVCG zijn volledig gespecialiseerd in medisch cosmetische verrichtingen, waaronder met name niet-chirurgische behandelingen. Hoewel elke arts in Nederland bevoegd is om alle medische ingrepen uit te voeren, is bij wet vastgelegd dat de arts ook aantoonbaar bekwaam moet zijn. Dit gebeurt door voldoende scholing en training te volgen in die specifieke verrichtingen, die door de arts worden uitgevoerd. In 2013 is hiertoe met steun en subsidie van minister Schippers van het ministerie van VWS de twee jarige fulltime vervolgopleiding voor cosmetisch artsen ontwikkeld. Alle cosmetisch artsen die lid zijn van de NVCG hebben deze opleiding afgerond en/of zijn gecertificeerd op basis van ervaring, aantoonbare bekwaamheid en toetsing aan de hoogste kwaliteitseisen (conform landelijk erkende regelgeving).

Belang van profielerkenning door de KNMG

 Voor een patiënt is het momenteel echter niet altijd duidelijk of een behandelend cosmetisch arts in kwestie, voldoende gekwalificeerd is. De titel van cosmetisch arts is helaas nog geen beschermde titel in Nederland. Profielerkenning door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst (KNMG) voorziet in titelbescherming en is reeds door de NVCG aangevraagd. Minister Schippers steunt deze profielaanvraag en titelbescherming voor cosmetisch artsen. Een wettelijk verankerde titel biedt de patiënt bescherming tegen wanpraktijken en artsen die zich ten onrechte als cosmetisch arts uitgeven.

Samenwerken aan kwaliteitsverbetering binnen de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG)

De NVCG zet zich al jarenlang in voor kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector. De vereniging werkt hierbij nauw en productief samen met het ministerie van VWS (VWS) en medisch specialisten, waaronder dermatologen, KNO-artsen, oogartsen en kaakchirurgen. Gezamenlijk zijn deze partijen vertegenwoordigd in de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG). Dit is een door de overheid erkend overkoepelend orgaan voor artsen en specialisten werkzaam in de cosmetische sector. Met steun van VWS werken zij aan breed gedragen veldnormen en een kwaliteitskader voor de gehele sector.

Net als de NSEG herkent ook de NVCG zich niet in de berichtgeving van plastisch chirurgen in het NOS journaal. Het is gebaseerd op een enquête waaraan onderbouwing, verantwoording of representativiteit niet zijn gegeven. Het is aan de Inspectie (IGZ) om toezicht te houden op de kwaliteit van zorg. Eventuele incidenten die plastisch chirurgen constateren dienen zij te melden aan de Inspectie. Tegelijkertijd roepen wij de plastisch chirurgen op om gezamenlijk in NSEG-verband de kwaliteit van cosmetische geneeskunde verder te bevorderen.

Cosmetische geneeskunde voorziet in een groeiende vraag van patiënten. Regulering en toezicht is daarbij noodzakelijk. Dr Catharina Meijer: “Het is een voorrecht daar namens de NVCG in goede samenwerking met de gehele sector aan bij te kunnen dragen. Omdat patiënten met een cosmetische hulpvraag de hoogste kwaliteit en beste zorg verdienen.”