Update coronavirus: NVCG-richtlijn planbare niet-urgente zorg

Op maandag 16 maart jl. heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus. Er is gecommuniceerd dat we allemaal de RIVM-richtlijnen nauwlettend moeten opvolgen. Het zal nog maanden duren totdat we het coronavirus meester zijn en tot die tijd zullen we allemaal extra maatregelen in acht moeten nemen.

Op dit moment is het moeilijk te overzien wat het advies voor de komende weken en maanden zal zijn voor de planbare niet-urgente zorg. De NVCG adviseert om tot 6 april 2020 deze zorg niet aan te bieden en voorlopig uit te stellen, om vervolgens per week te bepalen in hoeverre dit beleid gecontinueerd moet worden.

Tegelijkertijd zullen zowel artsen als patiënten zelf ook samen een keuze moeten maken om niet direct noodzakelijke behandelingen uit te stellen. Er zal voortdurend een afweging gemaakt moeten worden tussen de belangen van het gehele land, de cliënt als individu en de ondernemingen, waarbij uiteraard het belang van de algemene gezondheidszorg het meest zwaarwegend is.

De NVCG vertrouwt erop hiermee een richtlijn te bieden waarmee elke kliniek voor zichzelf haar verantwoordelijkheid kan nemen. De informatievoorziening gaat snel en verandert per dag. Wij adviseren dan ook om de website van het RIVM en de rijksoverheid in de gaten te houden voor de laatste informatie.