Update coronavirus: NVCG-richtlijn planbare niet-urgente zorg

Op maandag 16 maart jl. heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus. Er is gecommuniceerd dat we allemaal de RIVM-richtlijnen nauwlettend moeten opvolgen. Het zal nog maanden duren totdat we het coronavirus meester zijn en...

Cosmetisch arts KNMG vanaf 1 juli 2019 beschermde titel NVCG

Bussum, 1 juli 2019 – Vanaf vandaag is ‘cosmetische geneeskunde’ erkend als geneeskundig profiel en is de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ beschermd. Hierdoor kunnen cliënten en patiënten nagaan of een cosmetisch arts daadwerkelijk daarvoor opgeleid is. Dit is een...