Module 1. Basis

De cosmetische geneeskunde is een vakgebied dat zich enorm aan het ontwikkelen is. Om u hierin te kunnen bekwamen is het natuurlijk van groot belang om bij de basis te beginnen.

De eerste module van deze opleiding start dan ook met de anatomie van, onder andere, het hoofd-hals gebied en de fysiologie en histologie van de huid. Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van veroudering van anatomische structuren van het gelaat en de huid in het algemeen. Alle aspecten van een juiste consultvoering zullen aan bod komen.

Daarnaast leert u het nodige over infectiepreventie en de farmacologie en toxicologie van antibiotica en lokale anesthetica.

Tevens wordt uw kennis van acute situaties zoals vaso-vagale collaps, cardio-vasculaire shock, adem- en hartstilstand, alsook van basic life support geactualiseerd.

Deze onderwerpen worden door vooraanstaande collegae theoretisch onderwezen. Tijdens de praktijkstages wordt u samen met uw medecursisten, in diverse opleidingscentra in het land, begeleid om deze ervaring in praktijk te brengen. Deze module is onmisbaar voor de collegae die cosmetische geneeskunde als vak ambiëren maar is zeker ook nuttig voor gevorderde cosmetisch artsen die hun basiskennis willen actualiseren.