Schoonheid is een serieuze zaak.

NVCG helpt

 

Cosmetische behandelingen

Er wordt in de media veel aandacht besteed aan cosmetische behandelingen. Aan de ene kant is de strekking vaak ‘luchtig’, alsof het een ingreep betreft die snel en makkelijk gedaan kan worden, aan de andere kant wordt er ingespeeld op excessen, zoals slecht uitgevoerde cosmetische behandelingen. Het beeld dat we hebben van cosmetische geneeskunde strookt vaak niet met de werkelijkheid.

 

Deskundige cosmetisch artsen

Sommige mensen verwachten wonderen, anderen hebben een schrikbeeld van wanprestaties van onkundige artsen, gevolgd door blijvende beschadigingen. Deze ontwikkeling is schadelijk voor zowel cliënten als voor deskundige cosmetisch artsen.

 

NVCG helpt en adviseert

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor cosmetisch artsen die zich aantoonbaar hebben bekwaamd in injectables (botox en fillers), energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.), peelings en anti-aging. Cosmetisch artsen kunnen zich ook bekwaamd hebben in enkele chirurgische verrichtingen, zoals ooglid correcties. De vereniging vindt het belangrijk om eerlijke, objectieve informatie te geven over cosmetische behandelingen zodat u zelf de juiste keuze kunt maken. Welke behandeling u kiest is uiteraard persoonlijk. NVCG-specialisten kunnen u helpen bij het maken van uw keuze en deze uiterst kundig uitvoeren, zodat u er op een verantwoorde en natuurlijke manier jonger en gezonder uitziet.

Voor de NVCG zijn cosmetische behandelingen een serieuze zaak

NVCG bestuur

 Catharina Meijer
Voorzitter NVCG

Branka Martijn
Secretaris NVCG

Aarent Brand
Bestuurslid Onderwijs NVCG

Robert Boonen 
Penningmeester  NVCG

Doelstellingen & Activiteiten

 De NVCG stelt zich ten doel om de kwaliteit van cosmetische behandelingen continu te verbeteren om zo de beste zorg te kunnen garanderen. Om cosmetisch artsen hierbij te ondersteunen onderneemt de NVCG de volgende drie activiteiten:

 

1) Kennisdeling voor en door haar leden

De NVCG organiseert en ontwikkelt opleidingen voor nieuwe cosmetisch artsen en nascholing voor bestaande leden. In het kenniscentrum worden kennis en ervaringen met behandelingen en producten gebundeld. De NVCG draagt zorg voor het opstellen van de kwaliteitseisen voor behandelingen en materialen en houdt landelijke registratie van complicaties bij zodat de algemene kennis op dit gebied wordt vergroot.

 

2) Doorlopend ontwikkelen van de kwaliteit van cosmetische geneeskunde

De NVCG zet zich in om de kwaliteit van cosmetische behandelingen doorlopend te verbeteren. Om de veiligheid van cliënten te waarborgen, zetten de leden zich in om hun cliënten goed en volledig in te lichten over onder meer de mogelijke behandelwijzen, de te verwachten resultaten, de risico’s, de gangbare kosten van behandelingen en de specialisaties van de artsen.

 

3) Specialisten

De product- en complicatieregistratie commissie (PCR) kan altijd worden geraadpleegd bij complicaties. Ook als deze door niet-geregistreerde behandelaren zijn veroorzaakt. Door goede voorlichting en kwalitatieve behandelingen bieden de specialisten van de NVCG tegenwicht aan niet-geregistreerde behandelaren die door onvoldoende kennis, kunde en integriteit het imago van cosmetische geneeskunde beschadigen.

 

4) Belangen behartigen aangesloten cosmetisch artsen

De NVCG zet zich in om de wet- en regelgeving aan te laten sluiten bij de werkzaamheden van haar leden. Om invloed uit te kunnen oefenen op de beleidsprocessen voert het bestuur van de NVCG doorlopend gesprekken met belangrijke stakeholders. Door het verspreiden van de boodschap en standpunten van de NVCG richting deze stakeholders en de media draagt de NVCG bij aan het vergroten van de kennis over kwalitatieve cosmetische behandelingen. Op deze manier kan beleid worden gemaakt op basis van de juiste informatie.

 

Word lid van de NVCG

Geschillen en klachtenregeling

Op grond van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners, waaronder cosmetisch artsen, verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Door deze nieuwe wet is de klachtenregeling en klachtencommissie van de NVCG niet meer van toepassing.