Informatie overgangsregeling

VANAF
1 JULI
2019

Profiel Cosmetische Geneeskunde erkend

HET PROFIEL COSMETISCHE GENEESKUNDE IS ERKEND DOOR DE KNMG

De titel cosmetisch arts KNMG is hiermee vanaf 1 juli 2019 een beschermde titel. Dit KNMG profiel is vanaf dat moment een erkende medische discipline naast de andere medisch specialismen. 


WAT BETEKENT EEN BESCHERMDE TITEL?

Aantoonbaar bekwaam
De profielerkenning is een geweldige mijlpaal in missie van de NVCG om patiënten te beschermen tegen niet bekwame behandelaars en om aan de aantoonbaar wèl bekwame cosmetisch artsen een beschermde kwalificatie te bieden. Dit proces is door de NVCG in gang gezet en gesteund door VWS:

  • de patiënt heeft vanaf 1 juli 2019 de mogelijkheid om zich ervan te vergewissen of een cosmetisch arts bekwaam is;
  • alle NVCG-gecertificeerde artsen verkrijgen per 1 juli 2019 de beschermde titel cosmetisch arts KNMG.

WAT VERANDERT ER VOOR COSMETISCH ARTSEN?
Alle NVCG-gecertificeerde artsen kunnen zich per 1 juli 2019 onderscheiden als aantoonbaar bekwaam cosmetisch arts. De NVCG zorgt ervoor dat deze NVCG-gecertificeerde artsen in het KNMG-register worden opgenomen.

Andere artsen die op dit moment nog niet voldoen aan de eisen voor certificatie kunnen gebruik maken van de driejarige overgangsregeling om alsnog in aanmerking te komen voor deze beschermde titel.

Positief in media
De profielerkenning is een verandering in de gezondheidszorg die van groot maatschappelijk belang is. In tijden waarin veel aandacht is voor de wanpraktijken door niet bekwame artsen zal de NVCG dit nieuws benutten om een positief geluid in de media te brengen om dit nieuwe profiel, waarmee de bekwaamheid van de door de KNMG erkende cosmetisch artsen gewaarborgd is, goed op de kaart te zetten

3-Jarige overgangsregeling

 

De arts die op enig moment in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2022 is ingeschreven in het register van cosmetisch artsen van de NVCG komt in aanmerking voor inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG, indien deze voldoet aan de volgende cumulatieve eisen:

  1. de arts vraagt de RGS uiterlijk op 30 juni 2022 om inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG;
  2. de arts is op het moment van de aanvraag en op het moment van inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG als cosmetisch arts ingeschreven in het betreffende register van de NVCG;
  3. de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar ten minste 16 uur per week werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verricht met ten minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar. Deze in totaal 4160 uur werkzaamheden en 3000 patiëntencontacten hebben in ten minste drie van de vijf jaar plaatsgevonden;
  4. de arts heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld over deze vijf jaar voor ten minste 40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied van de cosmetische geneeskunde, overeenkomstig het Besluit herregistratie specialisten; en
  5. de arts heeft met goed gevolg deelgenomen aan het nascholingsprogramma van de NVCG. De duur van de inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen bedraagt vijf jaar, daarna volgt een herregistratie procedure.