Laatste kans overgangsregeling Cosmetisch arts KNMG!

1 JULI 2022 loopt de tijdelijke OVERGANGSREGELING definitief af, en kan de titel Cosmetisch Arts KNMG alleen nog verkregen worden door een opleiding van 2 jaar. Om voor die tijdelijke regel in aanmerking te komen moeten definitieve aanvragen uiterlijk 31 maart 2022 bij de NVCG zijn.

Meld je tijdig aan en word Cosmetisch arts KNMG!

Aantoonbaar bekwaam

De profielerkenning is een geweldige mijlpaal in de missie van de NVCG om aantoonbaar bekwame cosmetisch artsen een beschermde kwalificatie te bieden en zo patiënten te beschermen tegen niet-bekwame behandelaars. Dit proces is door de NVCG in gang gezet en gesteund door VWS.

3-Jarige overgangsregeling, einde in zicht, vraag tijdig je visitatie aan bij de NVCG!

De arts die tot 1 juli 2022 is ingeschreven in het register van cosmetisch artsen van de NVCG komt in aanmerking voor de titel en de inschrijving in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG. De eisen om de titel te mogen voeren zijn;

  1. Je moet uiterlijk op 30 juni 2022 bij RGS ingeschreven zijn in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen KNMG;
  2. je bent op het moment van de aanvraag bij RGS ingeschreven in het register van de NVCG (opname NVCG-register indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan, inclusief positieve beoordeling van een visitatie in de kliniek);
  3. je hebt in de 5 jaar voor de aanvraag ten minste 16 uur per week werkzaamheden in de cosmetische geneeskunde verricht met ten minste gemiddeld 600 patiëntcontacten per jaar. Deze in totaal 4.160 uur werkzaamheden en 3.000 patiëntencontacten hebben in ten minste drie van de vijf jaar plaatsgevonden;
  4. je hebt in die vijf jaar ten minste 40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar deelgenomen aan deskundigheidsbevorderende activiteiten op het gebied van de cosmetische geneeskunde, zoals is afgesproken in het Besluit herregistratie specialisten;
  5. Door de Covid coulanceregeling van 20%, is het aantal uren van 200 naar 160 verlaagd;
  6. je hebt met goed gevolg deelgenomen aan het digitale nascholingsprogramma van de NVCG. Deze e-learning bestaat uit 3 onderdelen;
  7. cosmetische dermatologie, laser/licht & EBD en cosmetische chirurgie (totaal 12 uur accreditatie).

Kun jij deze eisen “afvinken” dan is dit je laatste kans om gebruik te maken van de eenmalige en tijdelijke overgangsregeling.

Voor de erkenning is het niet noodzakelijk om lid te zijn van de NVCG. De voordelen voor NVCG leden in het verkrijgen van de erkenning zijn onder andere 50% korting op de visitatie- en nascholingskosten.

Voor meer informatie en een aanvraagformulier kun je contact opnemen met contact@nvcg.nl of download direct onderstaand de benodigde formulieren: