Lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de cosmetische geneeskunde, waarbij de nadruk ligt op kleine verrichtingen, waaronder injectables (botox en fillers), energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.), peelings en anti-aging.

Kwaliteit cosmetische geneeskunde

De vereniging heeft als doel het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde op gebied van kennis, vaardigheden, opleiding en nascholing en het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.

NVCG is in beweging

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door, onder meer, bijeenkomsten en congressen te organiseren, het in leven roepen van geëigende commissies, samenwerken met andere verenigingen en organisaties op gebied van cosmetische geneeskunde en het uitgeven van publicaties.

Begin 2013 is de NVCG gestart met een 2-jarige opleiding tot cosmetisch arts.

Ingang lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVCG loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Indien u gedurende het jaar lid wordt, dient u het volledige bedrag van het lidmaatschap over dat jaar te betalen. In verband met het einde van de overgangsregeling per 1 juli 2022 kunnen basisartsen zich niet meer aanmelden voor een lidmaatschap bij de NVCG. Per 1 juli 2022 zullen bij de NVCG aangesloten kunnen zijn; een cosmetisch arts KNMG, een medisch specialist, huisarts of arts met een profielerkenning.