Veldnormen en richtlijnen

Veldnorm niet-lichaamseigen afbreekbare fillers 2019

Botuline toxine type A injectietherapie in de Esthetische Geneeskunde

NVCG VELDNORM minimale vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetische artsen. versie 3, sept 2017

VELDNORM Autologe PRP