Veldnormen en richtlijnen

Veldnorm niet-lichaamseigen afbreekbare fillers 2019

Botuline toxine type A injectietherapie in de Esthetische Geneeskunde

NVCG VELDNORM MIN. VEREISTEN VOOR DE FACILITEIT EN OMSTANDIGHEDEN VOOR COSM. ARTSEN versie 3, juli 2019

VELDNORM Autologe PRP

Aanmelden NVCG Congres 2019
AANMELDEN