Profielopleiding cosmetische geneeskunde

Profielopleiding cosmetische geneeskunde

De SOCG (Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde) is het aan de NVCG gelieerde opleidingsinstituut, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG. Hoofd van dit opleidingsinstituut is dr. Tom Decates. Deze profielerkenning is een verandering in de gezondheidszorg die van groot maatschappelijk belang is. In tijden waarin veel aandacht is voor wanpraktijken door niet bekwame artsen wordt hiermee de bekwaamheid van de door de KNMG erkende cosmetisch artsen gewaarborgd.

De titel cosmetisch arts KNMG is vanaf 1 juli 2019 een beschermde titel. Het KNMG-profiel is een erkend profielspecialisme naast de andere medisch specialismen.

Hoe word ik cosmetisch arts?

De profielopleiding tot cosmetisch arts is een tweejarige opleiding. Het opleidingsprogramma bestaat uit een integratie van een praktijkprogramma (leren op de werkplek) en een cursorisch gedeelte. Het cursorisch gedeelte van de opleiding is ondersteunend aan het praktijkprogramma en wordt in samenhang met het praktijkprogramma gepland.

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit activiteiten die de competentieontwikkeling van de AIOS ondersteunen. De opleiding kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd. In de voltijdvariant werkt de AIOS 4 dagen in de week in de praktijk van de opleidingskliniek en heeft 1 terugkomdag op het opleidingsinstituut. In de deeltijdvariant is deze verhouding 3:1 en duurt de opleiding naar rato langer.

Cosmetische geneeskunde

De profielopleiding cosmetische geneeskunde is een vervolgopleiding voor BIG geregistreerde artsen.
Zie ook: Het Landelijk Opleidingsplan van de profielopleiding Cosmetische Geneeskunde:


Het opleidingsinstituut SOCG
wordt geleid door dr. Tom Decates.

De leden van de onderwijscommissie NVCG zijn:

 • Drs. Leanne Wong, voorzitter
 • Dr. Tom Decates
 • Drs. Maartje de Bie 
 • Drs. Maarten Façee Schaeffer
 • Drs. Jeanette Hessels 
 • Drs. Natale Adamo
 • Drs. Robert Boonen 

De geregistreerde opleidingsinstellingen* zijn:

 • Clinic 28 (Den Haag)
  Opleider: drs. Fred Tjan
 • UMA Clinic (Amsterdam)
 • Opleider: drs. Jani van Loghem
 • Skin + Surgery Clinics (Bergschenhoek)
 • Opleider: dr. Thanya Tha-In
 • Van Lennep Kliniek (Den Haag/Oegstgeest)
  Opleider: drs. Ludy Holst
 • Van Rosmalen Kliniek (Rotterdam)
  Opleider: drs. Annemarie van Rosmalen
 • Ivy Clinics (Westervoort)
  Opleider: Drs. Natale Adamo
 • Elzen Kliniek (Naarden-Vesting)
  Opleider: Dr. Helga van den Elzen
 • Kliniek de Blaak (Rotterdam)
  Opleider: Robert Boonen
 • Waterland Kliniek
  Opleider: Margaritha Adams 

*Opleidingsinstellingen met bijbehorende opleiders worden volgens strenge criteria gevisiteerd en geregistreerd door het opleidingsinstituut SOCG. Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@socg.nl.